En visuel identitet er med andre ord virksomhedens ansigt udadtil. Visuel identitet betyder at jeres virksomhed eller personlige brand får sin egen personlighed som adskiller sig fra andre lignende virksomheder eller konkurrenter. 
Hvad kendetegner en god visuel identitet? 
En god visuel identitet også kaldet et brand identitet er det som i vælger at vise verden ved kommunikation. Den består af logo, farvevalg, designelementer i en style guide eller style tile. Der er generelt to aspekter af en god visuel identitet, den består dels af en kommunikativ og visuel del. Tilsammen danner de din identitet som virksomhed eller personligt brand. Det er derfor væsentligt at de to er i samme stilretning og ikke modstrider hinandens retningslinjer. 
Du / I styre selv hvad i vil udstråle gennem brand identiteten, men fortolkningen hos modtageren kan ikke styres. Det er derfor vigtigt at gøre nogle klare overvejelser om hvordan identiteten skal håndteres. Der kan lægges en strategi som omfatter det udadtil visuelle udtryk og kommunikative stil som vil opfattes af virksomheden. Der er forskel på om du / i er en lille enkeltmands- virksomhed som tilbyder begrænsede ydelser eller en mellemstor virksomhed med flere ansatte og mange services. Processen er teknisk set ens og noget som vi kan hjælpe med at få grundlagt og udtrykt. 
Hvorfor er grafisk design vigtigt? 
Grafisk design er nøglen til at binde den kommunikation man vil udstråle ved psykologisk at anvende form, farve og skrift til det ønskede budskab. Det starter med at man får styr på sit logo, som er det element der lægger stilen for den resterende kommunikation. Ordet “ identitet” indikerer implicit kontinuitet. Vil man have succes med sin visuelle identitet og få sit brand dna til opfattes korrekt, er det derfor vigtigt at alle elementer som farver, typografi, grafik og billedstil er kontinuerlig og genkendelig. Vil du / i have et nærmere kig på jeres visuelle identitet eller blot få en ny visuel identitet, så book os herunder til en kreativ session, hvor vi drøfter jeres muligheder. ​​​​​​​