Profilvideoer er den visuelle repræsentation ud ad til, som fremviser virksomheden og kan forklare, hvilke ydelser som leveres. Profilvideo tager kunder og partnere indenfor virksomheden og fremhæver værdier og passioner. Denne type video skaber en nær relation, samt skaber tillid mellem målgruppe og jer som virksomhed. Videoformatet på en profilvideo er yderst optimalt at anvende på forskellige platforme, derfor er det en god idé at gøre den tilgængelig for alle, som leder til øget eksponering og maksimal rækkevidde.
Video content er i dag et ekstremt vigtigt krav, da det styrker den online tilstedeværelse som virksomhedens visuelle identitet skal præsentere på nettet. Førstehåndsindtrykket som kunder skaber af virksomheder er ved visuel identitet, men ligeledes ved at se professionelle præsentationsvideoer som fungerer troværdigt og relationsskabende. 
En profilvideo kan også virke som et godt udgangspunkt til personlig branding, når der vil skabes opmærksomhed omkring ens egen passion til eksempelvis sport, fritid, hobby eller andre formål. Det styrker den online tilstedeværelse og herved opnås større reach til nye fans, følgere eller kunder. Jo mere dine kunder ser dig, hvor du giver lidt af dig selv, vil det resultere i at du får meget mere tilbage. Personlig branding film, viser hvem du er og hvordan du kan hjælpe dine kunder. Kunder får mere tryghed og tillid til dig, når de kan se dig og derved virke relationsskabende.​​​​​​​
Case: Rick Gangia - Professionel MMA Fighter
Projekt: Profilvideo